Skip to content
Home » Ar inovatyvus ūkis padės kovoje su klimato kaita?

Ar inovatyvus ūkis padės kovoje su klimato kaita?

Inovacija ūkyje – tai bet koks įvestas pokytis, kuris kažką pagerina, suteikia naujos kokybės ar leidžia sukurti naują produktą ar paslaugą. Inovacija gali būti naujo gamybos būdo įdiegimas, naujos rinkos atvėrimas, naujo žaliavų šaltinio įgijimas, taip pat naujo darbo organizavimo būdo ar naujo marketingo metodo įdiegimas, kuris padidins ūkininkavimo pajamas.

Inovacija žemės ūkyje yra itin reikalinga priemonė kovoje su klimato kaita. 

Naujovės žemės ūkyje

Inovacijos žemės ūkyje gerina ūkininkavimo efektyvumą ir didina ūkių konkurencingumą. Jie padeda tausoti aplinką, pvz., sumažina naudojamų trąšų kiekį arba taupo žemės ūkio gamybai naudojamą vandenį. Jų dėka galima kovoti su tokiais iššūkiais kaip klimato kaita, augantys vartotojų reikalavimai maisto kokybei, būtinybė apsaugoti augalus nuo atsirandančių naujų ligų sukėlėjų. Efektyvaus naujų sprendimų įgyvendinimo praktikoje sąlyga – glaudus visų žemės ūkyje veikiančių subjektų bendradarbiavimas šio sektoriaus labui, įskaitant mokslo padalinius.

Gerai veikianti žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema turėtų užtikrinti žinių srautą tarp jos dalyvių, reaguodama į augančius ūkininkų informacijos poreikius. Ši sistema apima ne tik žemės ūkį, bet ir kitą veiklą, susijusią su kraštovaizdžiu, aplinka, klimatu, biologine įvairove ir maisto bei ne maisto sistemomis.

Priemonės inovatyviam ūkiui

Bendrojoje žemės ūkio politikoje Europos Sąjungos teritorijoje numatyta nemažai priemonių, palengvinančių inovatyvių sprendimų pristatymą ūkiams ir efektyvų jų įgyvendinimą. Tarp jų – veikla ūkininkų kvalifikacijos kėlimo srityje, apimanti visapusiškas konsultacijas žemės ūkio klausimais ir mokymus, skirtus inovatyviems sprendimams ir gerajai praktikai skleisti, kurios jau buvo išbandytos ir gali būti naudojamos žemės ūkio gamyboje ar žemės ūkio maisto produktų perdirbime.

2023–2027 metų Bendrosios žemės ūkio politikos strateginio plano projekte taip pat numatyta parodomoji veikla. Pagal šią intervenciją žinių ir informacijos apie ūkių plėtrą srautas bus įmanomas dėl apsilankymų parodomuosiuose ūkiuose ir dėl parodomųjų ūkių bazės plėtros.

Be to, bus remiamas inovacijų atsiradimas ir inovatyvių sprendimų diegimas ūkio lygiu EPI operatyvinėse grupėse. EPI operatyvinių grupių tikslas – įgyvendinti tokius projektus, kurie atliepia rinkos poreikius, prisideda prie gamybos optimizavimo ir konkurencingumo gerinimo, yra orientuoti į mokslinius tyrimus, technologijas ir skaitmeninimą.

Ar inovatyvios priemonės gali padėti pasiekti ženklaus progreso žemės ūkio veikloje?

Žemės ūkio veikloje pasiekti ženklaus progreso ir našaus darbo rezultatų vienareikšmiškai padeda inovatyvūs sprendimai: pradedant parodomaisiais ūkiais, ūkininkų švietimu, baigiant žemės ūkio padargų darbo optimizavimu, duomenų rinkimu, archyvavimu ir analizavimu bei daugeliu kitų sprendimų.

Kalbant apie inovatyvumą žemės ūkyje, daugiau dėmesio reikėtų skirti tokioms priemonėms  kaip GPS, įvairūs prietaisai bei sensoriai, lygiagretaus, automatinio vairavimo sistemos ir pan. 

Pastarosios turi daug pranašumų žemės ūkyje. Lygiagretus žemės ūkio technikos vairavimas suteikia daugelį privalumų ūkininkui: nuo efektyvaus kuro sąnaudų mažinimo iki duomenų išsaugojimo sistemoje (pvz., dirbamo lauko ribos, reljefo ypatumai ir pan.). 

Pastaruosius keletą metų Europos Sąjunga kaip niekada anksčiau yra susirūpinusi klimato kaita ir vis dažniau priima sprendimus, susijusius su jos pažabojimu. Vis daugiau kalbama apie tvarų ūkininkavimą, mažesnę žalą gamtai, ženkliai mažesnius reljefo pokyčius ir kt.

Ūkininkai palaikantys tvaraus ūkio idėją mažų mažiausiai turėtų pasirūpinti tokiomis jų darbą optimizuojančiomis priemonėmis kaip, pavyzdžiui, lygiagretaus vairavimo sistemos. Apie tai daugiau skaitykite čia: http://www.iagro.lt/produktai/produktai/lygiagretaus-vairavimo-iranga/vairavimo-sistemos/.

manopomegiai.lt manotechnika.lt manotransportas.lt manovisuomene.lt pasauliomaistas.lt tiktarpmusu.lt vaikas123.lt manobustas.net manomedicina.lt manokompasas.lt manoerotika.lt manomenas.lt manomarketingas.lt manomenas.lt manomokslas.lt manoprekes.lt manosalis.lt manosportas.info manostatyba.info manoit.lt manoverslas.info mada123.lt spalvotaistorija.lt itbaze.lt justnet.lt tnews.lt cvpavyzdys.com kamtoreikia.lt weboaze.lt epbaze.lt toplaisvalaikis.lt seopaslaugosverslui.lt kasyraseo.info seosmegenis.lt interestingspace.com eksportuoju.lt